Aangenaam: Stichting Kerken in Zwijndrecht is een interkerkelijke organisatie voor missionair werk in de gemeente Zwijndrecht. Met gebundelde krachten spannen we ons in om goed nieuws te zijn voor de stad. Stichting Kerken in Zwijndrecht verbindt, ondersteunt en stimuleert missionaire initiatieven, op weg naar een stadbreed missionair netwerk.

We willen ervoor zorgen dat kerken, gemeenten en diverse instanties samenwerken op missionair gebied, zodat vanuit breed gedragen initiatieven meer mensen het goede nieuws van Jezus Christus mogen ontdekken. De stichting omvat verschillende werkgroepen die zich bezighouden met diverse missionaire activiteiten.