Nacht van gebed

Elk jaar is er op een vrijdagavond/nacht in juni de “Nacht van Gebed”. Deze vindt ieder jaar plaats in een andere kerk/gemeente.

De volgende Nacht van Gebed is van vrijdag 31 mei 20:00 uur tot zaterdag 1 juni 2:00 uur in de Vaste Burchtkerk.

Tijdens deze avond/nacht zien en horen we verhalen uit onder meer Afghanistan, Noord-Korea, Iran, Syrië en Vietnam en bidden we voor vervolgde christenen. Bid mee!

De avond/nacht is in gebedsblokken ingedeeld. Ieder gebedsblok wordt ingeleid door een filmfragment vanuit diverse landen en eindigt met muziek. N.a.v. de getoonde filmpjes wordt er voor een land waar christenen worden vervolgd gebeden. Het bidden gebeurt in groepjes, maar u/jij mag er ook voor kiezen om alleen te bidden.

Meer informatie is de vinden op www.opendoors.nl.

Al is het bidden in de nacht voor de een misschien een uitdaging en voor anderen een offer. Toch zijn er goede redenen denkbaar waarom we als christenen ook ‘s nachts zouden kunnen bidden. Open Doors stelt zeven redenen samen om ‘s nachts te bidden:

  1. Laten we beginnen met de Bijbel. Daarin staat verschillende keren de aansporing om onophoudelijk te bidden, bijvoorbeeld in Romeinen 12:12. Dus ook ‘s nachts, terwijl veel mensen om je heen op één oor liggen.
  2. ‘s Nachts wordt u niet gestoord door telefoon, door geluiden van buiten of door uw dagelijkse beslommeringen. De nacht is dus bij uitstek het moment om je even terug te trekken in de stilte, je te concentreren en te bidden.
  3. Veel vervolgde christenen hebben het juist ‘s nachts moeilijk. Hoe kom je de nacht door als het voortdurend aan je knaagt dat je onterecht vastzit en je familie thuis op je wacht? De twijfel slaat toe. Waar doe ik het allemaal voor? Is God er wel? Door ‘s nachts te bidden, staan we naast vervolgde christenen op het moment dat zij het heel zwaar hebben.
  4. Door ‘s nachts op te blijven, brengt u een offer. Als u ‘s nachts uw ogen dichtdoet, denkt uw lichaam normaal gesproken dat het mag gaan slapen. Tijdens de Nacht van Gebed zult u dat ook zeker hebben als u uw ogen sluit om te bidden. Er zitten moeilijke uurtjes tussen, u zult soms moeten vechten tegen de slaap. God is nooit verplicht om onze gebeden te verhoren, maar Hij geniet ervan als wij Hem ernstig zoeken.
  5. Bid eens anders dan u gewend bent. ‘s Nachts bidden is een heel bijzondere ervaring. Met de verschillende gebedsvormen tijdens de Nacht van Gebed en door te bidden in verschillende groepen, kunt u uw gebedsleven een nieuwe impuls geven.
  6. We profiteren van een tijdsverschil. Als de Nacht van Gebed in Nederland en België begint, worden de gevangenen in de werkkampen in Noord-Korea gewekt om weer een dag lang zware arbeid te verrichten. Ook andere vervolgde christenen in het verre Oosten worden dan wakker.
  7. Veel bijbelse figuren baden ‘s nachts. Jezus trok zich terug om de hele nacht te bidden (Lucas 6:12). Paulus en Silas gingen om middernacht in de gevangenis in gebed (Handelingen 16:25) en de gemeente van Petrus bleef ‘s nachts vol vuur bidden toen Petrus gevangen zat (Handelingen 12:5). Enkele belangrijke voorbeelden uit de Bijbel van gelovigen, die de nacht bij uitstek geschikt vonden om zich tot God te wenden.

Bron: https://cip.nl/42724-zeven-redenen-om-s-nachts-te-bidden